top of page
  • KD

Leerlingbegeleiding

We stellen jullie graag voor aan onze cel leerlingbegeleiding. Ze staan in nauw contact met de titularissen en vakleerkrachten, directie, CLB en ouders. Ze overleggen wekelijks om, indien nodig, extra ondersteunende maatregelen te nemen.Comments


Recente posts
Archief
bottom of page