top of page

Onze visie op leerlingbegeleiding vertrekt vanuit het pedagogisch project van onze school: 'eerst het kind, dan de leerling'.

DvM Humaniora is behalve een leeromgeving uiteraard ook een leefomgeving. Het welbevinden van onze leerlingen komt daarbij steeds op de eerste plaats. We willen een 'warmhartige school' met een open ontvangstcultuur zijn. Leerlingen lopen hier niet verloren in de anonieme massa maar voelen zich welkom en veilig.

DvM Humaniora wil een school zijn voor iedere leerling, met oog voor specifieke noden en talenten.

Deze uitgangspunten worden vertaald in onze leerlingbegeleiding waarin we streven om alle leerlingen maximale kansen te geven. We streven hierbij naar een warme, stimulerende en open leef- en leeromgeving waarin onze leerlingen leren om zorg te dragen voor zichzelf, hun gezondheid, anderen en de omgeving.

In ons beleid gaan we er dan ook vanuit dat deze leerlingbegeleiding een taak is van iedere leerkracht en elk lid van het ondersteunend personeel. Ieder is niet alleen deskundige in zijn vak, maar ook opvoeder.

De titularis speelt een belangrijke en coördinerende rol in het opvolgen van de studieresultaten en het welbevinden van de leerling. Hij staat in nauw contact met de vakleerkrachten, leerlingbegeleiders, directie en ouders.

Bovendien zorgen de vakleerkrachten, naast het verwerken van de leerstof en het aanleren van de vaardigheden van het vak, voor een veilige leeromgeving met aandacht voor het welbevinden van elke leerling.

De leerlingbegeleiders staan in nauw contact met de titularissen en vakleerkrachten, directie, CLB en ouders. Ze overleggen wekelijks om, indien nodig, extra ondersteunende maatregelen aan leerlingen te bieden. Deze verhoogde zorg wordt besproken en gedragen door de klassenraad en duidelijk overlegd met de ouders.

leerlingbegeleiding.jpg
bottom of page