top of page
  • KD

Planckendael

Op donderdag 28 maart trokken de eerstes naar Planckendael in het kader van het vak natuurwetenschappen. In het park kregen ze een rondleiding met gids, en de leerlingen behandelden er ook enkele onderzoeksvragen via de wetenschappelijke methode:

o een onderzoeksvraag formuleren aan de hand van aangereikte criteria;

o een hypothese formuleren aan de hand van aangereikte criteria;

o onderzoekstechnieken planmatig uitvoeren: waarneming, experiment, meting;

o conclusies trekken op basis van grafieken, tabellen, determineertabellen en diagrammen;

o een antwoord formuleren op een onderzoeksvraag of hypothese.


Het was ongetwijfeld een boeiende en leerrijke uitstap!Comments


Recente posts
Archief
bottom of page