Op maandag 3 september 2018 worden de eerstejaars op school verwacht om 8.30 u. Ze worden er onthaald door hun klastitularis.

 

De directeur deelt de klasverdeling mee, waarna de leerlingen met hun titularis naar hun klaslokaal gaan. De nieuwe leerlingen van andere leerjaren worden eveneens tegen 8.30 u. verwacht.
Om 9.30 u. sluiten ze zich bij de rest van hun klas aan.

 

In de namiddag starten de eerste lessen. Er zijn deze dag nog geen warme maaltijden te verkrijgen. Een broodje bestellen aan de balie kan wel.      

 

Voor oudere leerlingen blijft de middagpas van schooljaar 2017-2018 gelden tot de nieuwe leerlingenkaarten bezorgd zijn.

Het is onze bedoeling dat de leerlingen van het eerste jaar zich zo vlug mogelijk echt thuis voelen in hun nieuwe school en er fijne vriendschapsbanden kunnen uitbouwen.

Via woord, spel, dans en muziek kunnen leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten en de eerste contacten leggen. Deze 'ontmoetingsdag' vindt plaats op dinsdag 4 september in Sportcentrum Schotte te Aalst. We zijn terug om 15.50 u. De leerlingen brengen schrijfgerief, picknick en wat zakgeld (munten) voor een drankje mee, ook een doosje van max. 20 cm groot en sportkledij.

 
 
 

In het begin voel je je onwennig en onzeker op een nieuwe school. Het is fijn als je dan op iemand kan rekenen of iemand raad kan vragen.

Het vijfde jaar is massaal ingegaan op onze oproep om meter en peter te worden van een nieuwe leerling.

Op vrijdag 7 september maken de nieuwe leerlingen van het eerste jaar kennis met het team meters en peters.

De nieuwe leerlingen van hogere jaren worden door hun peter of meter rondgeleid op de 1ste schooldag om 8.30 u. We verzamelen aan de receptie van de school.

© 2009 - 2019 by Stijn De Moor // 2019-2020 by Kristin Droessaert - DvM Humaniora - Onderwijsstraat 2 - 9300 Aalst