Door COVID-19 zal onze eerste schooldag anders verlopen dan andere jaren. Op dinsdag 1 september 2020 worden de eerstejaars op school verwacht om 8.30 u. in de Onderwijsstraat (indien te voet) of via het St. Martensplein aan de grijze poort (indien met de fiets). Iedereen komt met mondmasker naar school, ook wie nog geen 12 jaar oud is. De COVID-19-maatregelen laten niet toe dat ouders de school betreden. Daarom vragen we aan de ouders om aan de ingang afscheid te nemen van hun kind. We stellen jullie gerust: jullie kinderen zullen direct opgevangen worden door hun klastitularis waarna de leerlingen met hun titularis naar hun klaslokaal gaan. Hun eerste schooldag stopt om 12.10 u.

De hogere jaren worden op volgende momenten verwacht:

Leerlingen van het 2de jaar van 13 u. tot 15.30 u.

Leerlingen van de 2de graad van 10.30 u. tot 12.10 u.

Leerlingen van de 3de graad van 13.50 u. tot 15.30 u.

De eerste lesdag hoeven de leerlingen geen boeken mee te brengen, enkel schrijfgerief en papier. Ze ontvangen die dag van hun titularis alle nodige info en de bijzondere afspraken als gevolg van corona.

EERSTE SCHOOLDAG
ONTMOETINGSDAG

Het is onze bedoeling dat de leerlingen van het eerste jaar zich zo vlug mogelijk echt thuis voelen in hun nieuwe school en er fijne vriendschapsbanden kunnen uitbouwen.

Via woord, spel, dans en muziek kunnen leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten en de eerste contacten leggen. Deze 'ontmoetingsdag' vindt plaats op woensdag 2 september.

 
 
 
DVMAGAZINE

Alle leerlingen ontvangen eind augustus via de post een papieren exemplaar van DVMagazine met meer info. 

Klik hier om dit magazine digitaal te bekijken.