top of page
EERSTE SCHOOLDAG
Eerste schooldag

Op de eerste schooldag worden de eerstejaars verwacht op school om 8.30 uur. Ze worden er onthaald door hun klastitularis. De ouderraad voorziet een koffiemoment voor de begeleidende ouders.

De andere leerlingen worden later verwacht (zie DvMagazine en website). 

De eerste lesdag hoeven de leerlingen geen boeken mee te brengen, enkel schrijfgerief en papier. 

ONTMOETINGSDAG

Het is onze bedoeling dat de leerlingen van het eerste jaar zich zo vlug mogelijk echt thuis voelen in hun nieuwe school en er fijne vriendschapsbanden kunnen uitbouwen.

Via woord, spel, dans en muziek kunnen leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten en de eerste contacten leggen. Deze 'ontmoetingsdag' vindt plaats op de tweede schooldag.

Ontmoetingsdag
magazine
DVMAGAZINE

Alle leerlingen ontvangen eind augustus via de post een papieren exemplaar van DVMagazine met meer info over het nieuwe schooljaar.

bottom of page