Op woensdag 1 september 2021 worden de eerstejaars verwacht op school om 8.30 uur. Ze worden er onthaald door hun klastitularis. De ouderraad voorziet een koffiemoment voor de begeleidende ouders vanaf 8 uur.

Nieuwe leerlingen van andere jaren worden eveneens om 8.30 uur verwacht.

Om 9.30 uur worden de leerlingen van het tweede en derde jaar verwacht.

Om 10.15 uur verwachten we de overige jaren.

De eerste lesdag hoeven de leerlingen geen boeken mee te brengen, enkel schrijfgerief en papier. 

 

De eerste schooldag eindigt om 12 uur.

EERSTE SCHOOLDAG
ONTMOETINGSDAG

Het is onze bedoeling dat de leerlingen van het eerste jaar zich zo vlug mogelijk echt thuis voelen in hun nieuwe school en er fijne vriendschapsbanden kunnen uitbouwen.

Via woord, spel, dans en muziek kunnen leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten en de eerste contacten leggen. Deze 'ontmoetingsdag' vindt plaats op de tweede schooldag.

 
 
 
DVMAGAZINE

Alle leerlingen ontvangen eind augustus via de post een papieren exemplaar van DVMagazine met meer info over het nieuwe schooljaar.