CLIL: In 1 Latijn kan vrij gekozen worden om godsdienst en L.O. in het Frans te volgen.

In 1 Moderne Wetenschappen kan vrij gekozen worden om godsdienst en L.O. in het Frans te volgen.

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

CLIL: In 2 Latijn kan vrij gekozen worden om het deel "Antieke cultuur" van het vak Latijn in het Frans te volgen.

In 2 Moderne Wetenschappen kan vrij gekozen worden om Socio-Economische Initiatie in het Frans te volgen.

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

CLIL: In het derde jaar kan voor het schooljaar 2016-2017 gekozen worden om L.O. in het Frans te volgen.

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2019 by Stijn De Moor // 2019-2020 by Kristin Droessaert - DvM Humaniora - Onderwijsstraat 2 - 9300 Aalst