CLIL: In het eerste jaar kan vrij gekozen worden om Mens en samenleving en Lichamelijk opvoeding in het Frans te volgen.

De uren aangeduid in het rood betreffen uren uit het keuzegedeelte.

CLIL: In 2 Latijn kan vrij gekozen worden om het deel "Antieke cultuur" van het vak Latijn in het Frans te volgen.

In 2 Moderne Talen en Wetenschappen kan gekozen worden om het deel economie van het vak Level+ in het Frans te volgen.

CLIL: In het derde jaar kan gekozen worden om L.O. in het Frans te volgen.

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

De uren aangeduid met een * betreffen uren uit het complementair gedeelte.

 
 
 
 
 
 

© 2009 - 2019 by Stijn De Moor // 2019-2021 by Kristin Droessaert - DvM Humaniora - Onderwijsstraat 2 - 9300 Aalst