top of page
clilbanner.png
Clil= Content and Language Integrated Learning

In april 2014 kregen we groen licht om CLIL-onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen van het eerste jaar. De leerlingen krijgen de kans om op die manier enkele vakken in het Frans of Engels te volgen. CLIL verschilt van immersieonderwijs door de aangeboden hulp bij het verwerven van de vreemde taal. Het vergroot de luistervaardigheid en wakkert de spreekdurf aan. We streven na dat iedereen baat zou hebben bij het verwerven van vaardigheden in een functionele en motiverende context, ook en misschien zelfs vooral taalzwakke leerlingen.

Onze CLIL-leerlingen krijgen in het eerste jaar een paar uur per week extra les in het Frans. Ondertussen zijn we overtuigd van het CLIL-effect: leerkrachten en leerlingen enthousiasmeren elkaar steeds meer. In de CLIL-lessen merken we dat steeds meer leerlingen zich gemakkelijker uitdrukken in het Frans. ‘Het is fijn om te horen dat ze in de les, wanneer ze in groepjes werken, onder elkaar alles in ’t Frans proberen zeggen’, vertelt de leerkracht L.O.

Bij de evaluatie van deze vakken worden alleen de doelstellingen van het vak zélf beoordeeld in een cijferscore op het maandrapport. Voor CLIL wordt géén cijfer op het maandrapport gegeven: de verworven taalvaardigheid voor Frans wordt gerapporteerd via een aparte, individuele waardering bij het vak CLIL. Hiervoor worden de visies van beide leerkrachten geformuleerd in kwalitatieve feedback.

Het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten motiveerde ons om een vervolgtraject aan te bieden. Dit betekent concreet het volgende:

  

  • In het eerste jaar krijgen de leerlingen L.O. in het Frans indien ze kiezen voor CLIL. 

  • In 2 Latijn kunnen de leerlingen ervoor kiezen om het deel ‘Antieke cultuur’ van het vak Latijn in  het Frans te volgen. Bij de toetsen zal het belang van juiste taalbeheersing wel toenemen, maar is het geenszins de bedoeling van bij de start sanctionerend op te treden als het nog niet helemaal lukt in het Frans. Het zal eerder een bonus zijn voor de leerling, als die er wel al in slaagt de leerstof in het Frans onder de knie te krijgen.

  • De leerlingen in het derde jaar kunnen kiezen om lichamelijke opvoeding al dan niet in het Frans te volgen. Verder krijgen ze ook de kans om enkele lessen wiskunde in het Engels te volgen.

  • De vierdes kunnen kiezen om enkele lessen geschiedenis in het Engels te volgen. 

bottom of page