Clil? Content and Language Integrated Learning

In april 2014 kregen we groen licht  om CLIL-onderwijs aan te bieden aan onze leerlingen van het eerste jaar. Onze collega’s mevrouw Limpens (bachelor L.O. en Frans) en mevrouw Masschelein (bachelor godsdienst en Frans) zijn enthousiast gestart met de inhoud van hun vak (CONTENT – godsdienst en lichamelijke opvoeding) in een vreemde taal (LANGUAGE - Frans) te geven.    

CLIL verschilt van immersieonderwijs door de aangeboden hulp bij het verwerven van de vreemde taal. Het vergroot de luistervaardigheid en wakkert de spreekdurf aan. We streven na dat iedereen baat zou hebben bij het verwerven van
vaardigheden in een functionele en motiverende context, ook en misschien zelfs vooral taalzwakke leerlingen.

Onze CLIL-leerlingen krijgen in het eerste jaar dus een paar uur per week extra les in het Frans. Ondertussen zijn we overtuigd van het CLIL-effect: leerkrachten en leerlingen enthousiasmeren elkaar steeds meer. In de lessen L.O. en godsdienst merken we dat steeds meer leerlingen zich gemakkelijker uitdrukken in het Frans. ‘Het is fijn om te horen dat ze in de les, wanneer ze in groepjes werken, onder elkaar alles in ’t Frans proberen zeggen’, vertelt mevrouw Limpens, leerkracht L.O.

 

Bij de evaluatie van deze vakken (godsdienst en L.O.) worden alleen de doelstellingen van het vak zélf beoordeeld in een cijferscore op het maandrapport. Voor CLIL wordt géén cijfer op het maandrapport gegeven: de verworven taalvaardigheid voor Frans wordt gerapporteerd via een aparte, individuele waardering bij het vak CLIL. Hiervoor worden de visies van beide leerkrachten geformuleerd in kwalitatieve feedback.

Het enthousiasme van leerlingen en leerkrachten motiveerde ons om een vervolgtraject aan te bieden. Onze masters, mevrouw Van Melckebecke (master lichamelijke opvoeding) en mevrouw De Smet (master in de taal- en letterkunde, Latijn en Grieks), behaalden hun C1-competentiebewijs voor Frans. Mede door hun opleiding in de CLIL-pedagogiek mogen ze zich CLIL-leerkrachten noemen. Mevrouw Van Dooren, bachelor Frans – Economie, volgde nascholingen in CLIL-pedagogie en werkte zich in om Socio-Economische Initiatie (S.E.I.) in het Frans te geven. Ook meneer Meesens, master Engels – Spaans, behaalde zijn attest CLIL-pedagogie.

Dit betekent concreet het volgende:

  

  • In 2 Latijn kunnen de leerlingen er voor kiezen om het deel ‘Antieke cultuur’ van het vak Latijn in  het Frans te volgen. Bij de toetsen zal het belang van juiste taalbeheersing wel toenemen, maar is het geenszins de bedoeling van bij de start sanctionerend op te treden als het nog niet helemaal lukt in het Frans. Het zal eerder een bonus zijn voor de leerling, als die er wel al in slaagt de leerstof in het Frans onder de knie te krijgen.

  • In 2 Moderne kan S.E.I. in het Frans worden gevolgd. S.E.I. komt twee uur per week aan bod. Hierin wordt gefocust op hoe iemand functioneert als consument (koopgedrag, betaalmiddelen, enz.), als deel van het gezin (functies en inkomsten van het gezin, enz.), en als deel van de gemeenschap (participatie, mobiliteit, enz.). Wij bieden dit vak nu ook in het Frans aan. Mevrouw Van Dooren die de lessen S.E.I. in het Frans zal geven heeft bovendien jarenlange ervaring als leerkracht Frans in de eerste graad. Ze kan het niveau van de leerlingen dus goed inschatten en haar cursusmateriaal is gemaakt op maat van onze Nederlandstalige leerlingen. Net als bij de evaluatie van ‘Cultuur’ in het vak Latijn, zullen de vorderingen voor Frans gehonoreerd worden met bonuspunten. Het vak S.E.I. in het Nederlands volgen blijft uiteraard ook een waardevolle optie.

  • De leerlingen in het derde jaar kunnen kiezen om lichamelijke opvoeding al dan niet in het Frans te volgen. 

  • Het enthousiasme van het CLIL-team blijft aanstekelijk werken: in 4 Wetenschappen kunnen de leerlingen het vak STEM in het Engels volgen.

© 2009 - 2019 by Stijn De Moor // 2019-2020 by Kristin Droessaert - DvM Humaniora - Onderwijsstraat 2 - 9300 Aalst