UURREGELING

DIt is de nieuwe uurregeling vanaf 1 september 2020 omwille van corona. 

(*) Voor de derde graad is een 8ste lesuur LO mogelijk.

Alleen bij code groen is een 5de lesuur op woensdag mogelijk van 12.00 uur tot 12.50 uur.

 De leerlingen moeten elke dag ’s morgens op school zijn vóór het belteken om 8.25 u. en ’s middags om 12.55 u.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er mogelijkheid om in de avondstudie te blijven tussen 15.45 uur en 17.30 uur (vrijdag tot 17 uur). 
Voor- en naschoolse opvang is gratis.