top of page
stembanner.png
Science, Technology, Engineering and mathematics

STEM bundelt een waaier aan technologische en wiskundig-wetenschappelijke toepassingen.  In een complexe maatschappij als de onze is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Om bij leerlingen de interesse in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek aan te wakkeren, zetten we in op STEM in de verschillende graden.

 

In tal van uitdagende projecten leer je probleemoplossend en toepassingsgericht denken. Bv.

  • Wiskundespelletjes en schaken vanaf het 1e jaar

  • LEGO-project in het tweede jaar

  • Seminarie STEM in de tweede graad WETENSCHAPPEN

  • Seminaries in de derde graad: GIS-GPS, programmeren van een robot, 3D-printen, Wifys (een cocreatie van wiskunde en fysica), toepassingen uit de domeinen architectuur en productontwikkeling… 

PROJECT STEM
bottom of page