top of page
  • KD

Escape Room Alfa

Tijdens de alfa-middag werd een heuse escape room georganiseerd. Er werd geoefend op werkwoorden vervoegen, zelfstandig naamwoord herkennen, persoonsvorm, hoofdletters, woordstrategieën, tekstsoorten, tekstvoorbeelden en meervoudsvormen. Of hoe een taal leren ook leuk kan zijn.

Kommentare


Recente posts
Archief
bottom of page