top of page

De programmatie van de sportdag is elk jaar ongeveer hetzelfde. Soms kunnen, door omstandigheden, kleine wijzigingen noodzakelijk zijn, maar er wordt voor gezorgd dat de leerlingen in elk nieuw leerjaar aan andere activiteiten kunnen deelnemen.

 

Een overzicht van het aanbod aan activiteiten:

Toneel mag niet ontbreken op de lijst van buitenschoolse activiteiten. Elk leerjaar krijgt per schooljaar een aantal toneelstukken te zien. Vermits onze school zo gunstig gelegen is - net naast CC De Werf - lijkt het logisch dat wij daarvoor in de mate van het mogelijke kiezen uit het aanbod van dat cultureel centrum.

Per graad proberen wij twee toneelstukken te kiezen uit het gamma dat diverse theatergezelschappen aanbieden. Voor de hoogste graad komen bovendien de vreemde talen aan bod: minimum één toneelstuk is in het Frans en/of het Engels.

Anchor_Toneel
Anchor_Taalstages
TONEEL
TAALSTAGES

Om een taal onder de knie te krijgen, moet je die ook lezen, schrijven, spre­ken en horen.
Kortom: in de praktijk kunnen toepassen.

 

Het eerste jaar gaat een dag op bezoek bij Franstalige leerlingen van het 'Institut Ste Marie' te Huy.

 

In het tweede jaar bezoeken deze Franstalige leerlingen ons voor een taalspel ‘Moord in Aalst’.

 

In het derde jaar worden de leerlingen van onze school en hun Waalse vrienden getrakteerd op een dag vol talige activiteiten, zoals zang, theater, quiz ...

 

In het vierde en het vijfde jaar krijgen de taalstages een nieuwe dimensie: ze worden uitgebreid tot een vakoverstijgend project.

 

Vierdes naar Kent

 

Tijdens de 3-daagse uitstap van de vierdes naar Kent zal uiteraard het Engels speciale aandacht krijgen. Maar ook voor andere vakken, zoals biologie, geschiedenis, aardrijkskunde… zijn in Kent interessante dingen te beleven die perfect aansluiten bij de leerplannen.

 

Vijfdes naar Parijs

 

In het vijfde jaar gaan de leerlingen naar Parijs voor een driedaagse taal­stage. Door middel van interactieve taalactiviteiten kunnen zij hun kennis van het Frans toepassen in de praktijk. Via de vakken geschiedenis en esthetica krijgen zij een beter inzicht in belangrijke stromingen uit het verleden. Dit project wordt grondig voorbereid tijdens een aantal uren “seminarie” (zie verder) die hiervoor bestemd zijn.

Anchor_Bezinningen
BEZINNINGEN

Opvoeden is zoveel meer dan leren en studeren. Daarom vinden we het in onze school belangrijk dat onze leerlingen kunnen kennismaken met verschillende aspecten van een eigentijdse christelijke spiritualiteit. Vanuit deze idee hebben we gekozen voor een heel verscheiden aanbod van ‘bezinningsdagen’ gedurende de zes jaren humaniora.

De leerlingen van het tweede jaar oefenen vooral sociale vaardigheden op de exploratiedag.

De derdejaars gaan in het begin van het schooljaar een hele dag op locatie. Daar krijgen ze de kans om via verschillende werkvormen de nieuwe klasgroep op een andere manier te leren kennen.  (Voor het derde jaar is er een daguitstap. Tijdens deze dagen krijgen de leerlingen de kans om in hun zoektocht naar zichzelf, anderen en de diepere zin van hun leven, hun eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken.)

In het vierde jaar gaan de leerlingen op verschillende momenten op een interactieve manier met sociale thema's aan de slag. In één sessie krijgen ze een vluchtelingengetuigenis te horen en werken ze rond eigen vooroordelen. Op een ander moment krijgen de leerlingen een infosessie en interactieve werkvormen over relatievorming en seksualiteit.

In het vijfde jaar laten we op de bezinningsdag het drukke, alledaagse schoolleven even achter ons om tot rust, relaxatie en meditatie te komen. Tijdens de dag maken de leerlingen kennis met eenvoudige basistechnieken van yoga, massage en ontspanning. Misschien ontdekken sommige leerlingen een ontspanningstechniek die ze verder willen ontwikkelen.  

Voor onze laatstejaars kiezen we dan weer voor een heel ander opzet, namelijk een ervarings- en bezinningstweedaagse die in het teken staat van vrijwilligerswerk en/of spirituele verdieping. De leerlingen krijgen de kans om zelf een initiatief te kiezen waar men mensen opvangt, helpt of begeleidt. Ze gaan erheen om zelf helpend, meelevend of meewerkend kennis te maken met de realiteit van alle dag. Leerlingen kunnen ook kiezen voor een project waar de klemtoon meer ligt op inkeer, vb. een inleeftweedaagse in een klooster of abdij.

bottom of page