top of page
posterArtboard 1.png

Rode Neuzendag

Dit jaar neemt onze school deel aan 'Rode-Neuzendag'. Rode-Neuzendag is een actie die het psychisch welbevinden van jonge mensen ter harte neemt. Dit jaar geeft de actie al zijn aandacht aan jongeren, leerkrachten en hun mentaal welzijn op school. Men droomt van mentaal gezonde scholen.

Het welbevinden van iedereen vinden we erg belangrijk. We willen dan ook hier graag mee onze schouders onder zetten en dit onder het motto ‘DvM in balans’. 
Enerzijds willen we als school gaan voor het ‘Rode-Neuzenlabel’. Zo engageren we ons om een luisterend oor te bieden aan diegene die nood heeft aan een gesprek en creëren we ruimte zodat iedereen even op adem kan komen. We denken na wat we nog meer kunnen doen om jongeren zich goed in hun vel te laten voelen.

Anderzijds ondernemen we met onze school ook acties om de Rode-Neuzengedachte financieel te ondersteunen. De directie daagt alle leerlingen en leerkrachten uit om ‘de balans in evenwicht te brengen’. We visualiseren de actie door een balans aan de balie. Als de leerlingen er in slagen om de balans met muntstukken in evenwicht te brengen, dan trakteert de directie ons in de finaleweek van Rode-Neuzendag op een special act.

De leerlingenraad draagt alvast een steentje bij en schenkt een deel van de opbrengst van de nacht van de film aan onze actie. Het leerkrachtenteam staat open voor meer suggesties van de leerlingen om geld in te zamelen. 
Volgende acties worden de komende weken alvast op poten gezet:

dinsdag 6 november (+eventueel 8 november): verkoop Rode Neuzen + fotoshoot

vrijdag 16 november: broodjesdag ten voordele van ‘DvM in balans’. Tar’tine schenkt per broodje een mooi bedrag aan onze actie. We hopen veel bestellingen te mogen noteren op donderdag 15 november, meer info volgt.

donderdag 22 november: DvM 's got talent. De leerkrachten trakteren de leerlingen graag op een optreden. Het inkomgeld gaat volledig naar ‘DvM in balans’.


vrijdag 30 november: slotmoment met (hopelijk) special act van de directie

Sfeerbeelden Rode Neuzendag

bottom of page