top of page
Inschrijvingen 2020-2021

UPDATE 2 juli 2020

De school is volzet verklaard zowel voor het eerste leerjaar A als voor de hogere jaren.   

Inschrijving in een school naar keuze is een recht voor elke leerling dat voorzien wordt door de wetgever. Dit is een recht op voorwaarde dat er ingestemd wordt met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. In het Lokaal Overlegplatform Aalst werden volgende inschrijvingsdata en -aantallen voor DvM Humaniora bekendgemaakt en vastgelegd. De bestaande inschrijvingsregels blijven gelden voor schooljaar 2020-2021. Dit wil zeggen dat onze school inschrijft op basis van chronologie, en dat er geen elektronische aanmelding zal gebeuren.  

In het eerste jaar van onze humaniora mag de school voor volgend schooljaar max. 216 leerlingen inschrijven. Leerlingen die reeds een (half-)broer of (half-)zus in de humaniora van DvM Humaniora hebben, of waarvan de ouders personeelsleden zijn van de school, krijgen het recht op inschrijvingsvoorrang. Deze leerlingen kunnen na aanmelding aan onze balie elke schooldag worden ingeschreven van 8.30 uur tot 16.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag kan dit van 8.30 uur tot 13 uur. Deze voorrangsperiode geldt tot de dag vóór de opendeurdag, dit wil zeggen tot en met vrijdag 13 maart 2020.

Vanaf de opendeurdag op zaterdag 14 maart 2020 kan elke leerling vanaf 14 uur worden ingeschreven. Tijdens de inschrijvingen worden de nodige gegevens genoteerd, waarna de inschrijving wordt ondertekend door één van de ouders. Om de inschrijving te kunnen vervolledigen, vragen wij u om de identiteitskaart en een klevertje van de mutualiteit van de leerling mee te brengen. Van zodra u over een getuigschrift of BaSO-fiche van het 6de leerjaar beschikt, mag u deze documenten bezorgen aan de balie van de school. Voor toekomstige leerlingen met een hulpvraag kan een intakegesprek nuttig zijn, neem daarvoor contact op via info@dvmhumaniora.be of via 053 60 58 50.

Na de opendeurdag hebben indicatorleerlingen (*) nog 14 dagen voorrang, deze voorrang wil een multiculturele leer- en leefomgeving in scholen binnen het LOP-gebied Aalst stimuleren.​

(*) Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

(1) de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar;

(2) het gezin heeft een schooltoelage ontvangen in het vorige schooljaar. De ouder moet de toekenning van een schooltoeslag kunnen aantonen

  • ofwel met een bewijs van de afdeling studietoelagen dat het gezin recht heeft op een schooltoelage/ -toeslag in het schooljaar 2018-2019 of 2019-2020;

  • ofwel met een rekeninguittreksel met bewijs van storting van de schooltoelage/ -toeslag in het schooljaar 2018-2019 of 2019-2020.

 

Tot 27 maart mag DvM Humaniora een maximum van 54 indicatorleerlingen (*) en een maximum van 162 niet-indicatorleerlingen inschrijven. Na het bereiken van deze maxima worden leerlingen die nog wensen in te schrijven geregistreerd (op basis van chronologie) onder uitgestelde inschrijving. Wanneer de voorrangsperiode verstreken is, worden de uitgestelde inschrijvingen omgezet in gerealiseerde inschrijvingen tot wanneer het maximum van 216 leerlingen bereikt is. Vanaf dan zal de inschrijving dus niet meer gerealiseerd worden, deze leerlingen worden vervolgens in het inschrijvingsregister onder niet gerealiseerd opgenomen en worden (op basis van chronologie) gecontacteerd wanneer er terug een plaatsje op DvM Humaniora vrijkomt.

INSCHRIJVINGEN
bottom of page