top of page
  • KD

Tereos

Het Aalsterse bedrijf Tereos, in de volksmond "Den Amylum" genoemd, opende zijn deuren voor onze tweedes op 23 en 24 mei. Het bezoek aan deze zetmeel- en suikerfabriek kaderde in de lessen aardrijkskunde en ter plaatse kwamen dan ook verschillende leerplandoelstellingen aan bod. De leerlingen onderzoeken bijvoorbeeld dat een landschap evolueert op korte en/of lange termijn door menselijke ingrepen, maatschappelijke evoluties en veranderingen in ruimtegebruik. Ook het verzamelen van gegevens aan de hand van een (terrein)waarneming, een meting, terreintechnieken of experiment volgens een gegeven werkwijze komt aan bod.Comments


Recente posts
Archief
bottom of page