• KD

Eerste schooldag

Op woensdag 1 september 2021 worden de eerstejaars verwacht op school om 8.30 uur. Ze worden er onthaald door hun klastitularis. De ouderraad voorziet een koffiemoment voor de begeleidende ouders vanaf 8 uur.

Nieuwe leerlingen van andere jaren worden eveneens om 8.30 uur verwacht.


Om 9.30 uur worden de leerlingen van het tweede en derde jaar verwacht.

Om 10.15 uur verwachten we de overige jaren.

Om 12 uur eindigt de eerste schooldag.


De leerlingen mogen de eerste dag hun boeken nog thuislaten, enkel schrijfgerief meebrengen is voldoende.


De mondmaskers zijn nog steeds verplicht in het gebouw en in de gangen. Wanneer de leerlingen op hun plaats zitten in de klas, mag het mondmasker uit.


Recente posts
Archief