1 MODERENE

Toelichting bij de tabel:

(*) in 1 Latijn komen "Leefsleutels" aan bod via projectwerking

De uren tussen haakjes ( ) betreffen uren uit het complementair gedeelte.

CLIL:

In 1 Latijn kan vrij gekozen worden om godsdienst en L.O. in het Frans te volgen.

In 1 Moderne Wetenschappen kan vrij gekozen worden om godsdienst en L.O. OF exploratie in het Frans te volgen.

In 2 Latijn kan vrij gekozen worden om het deel "Antieke cultuur" van het vak Latijn in het Frans te volgen.

In 2 Moderne Wetenschappen kan vrij gekozen worden om Socio-Economische Initiatie (SEI) in het Frans te volgen.